MODULUL 5M 5 - Evaluarea proiectelor elevilor


Activitati


Activitatea 1: Analiza strategiilor de evaluare
 • Veti reflecta asupra asupra practicilor de evaluare curentă
 • Veti analiza exemple de planuri de evaluare.
 • Veti discuta in echipa despre modalităţi de integrare a ideilor din exemplele create în predarea unităţii de învăţare.
Activitatea 2: Planificarea evaluarii elevilor
 • Veti schţia sumarul evaluării
 • Veti planifica evaluare sumativă a exemplului creat de dumneavoastră, din perspectiva elevilor.
 • Veţi analiza exemple de evaluări
 • Veţi proiecta evaluarea sumativă.
Activitatea 3: Revizuirea exemplului creat din perspectiva elevului
 • Veţi examina însemnările de autoevaluare sau evaluarea colegilor.
 • Veţi revizui exemplul creat din perspectiva elevului.
 • Veţi evalua site-uri web care vor fi utilizate în unitatea de învăţare.
Activitatea 4: Revizuirea planului unităţii de învăţare
 • Veţi completa rezumatul evaluării
 • Veţi revizui planul unităţii de învăţare
Activitatea 5: Reflecţie asupra propriei învăţări
 • Veţi analiza elementele cheie ale modului.
 • Veţi nota realizările personale.
 • Veţi consemna reflecţii asupra învăţării în blog-ul personal

Planificarea în avans
 • Revizuirea exemplului creat din perspectiva elevului şi a evaluării


TEME M5

 • Completati in planul unitatii Sumar Evaluare.
 • Realizati autoevaluarea aplicatiei realizate din perspectiva elevului - completati fisierul:
 • Creati instrumente pentru evaluarea initiala, formativa si sumativa. Realizati apoi legaturi catre aceste materiale, in planul unitatii de invatare.Resurse_Modul 5


Beneficii ale evaluării:
Evaluare formativă:
Evaluare prin descoperire:
Strategii de evaluare:
Materiale M5
Sumar evaluare - Unitatea de învăţare: Achiziţie computerizată de date experimentale
 • Evaluarea iniţială vizează identificarea nevoilor de învăţare ale elevilor, a abilităţilor de utilizare a tehnologiei.
 • Prin completarea diagramei Know - Wonder – Learn se identifică achiziţii anterioare ale elevilor, direcţii de interes, dificultăţi şi nevoi de învăţare. Această diagramă va fi actualizată pe parcursul derulării proiectului, în etape diferite ale acestuia, constituind şi un instrument de autoevaluare pentru elevi.
 • Evaluarea iniţială a abilitaţilor de utilizare a resurselor tehnologice se va realiza prin completarea unei liste de observaţii.
 • Pe parcursul derularii proiectului elevii vor completa diagrama Know - Wonder – Learn identificând ce mai au de clarificat, de completat, alături de ce au învăţat şi de direcţii de interes, completând şi un jurnal de reflecţii.
 • Pentru identificare corecţiilor ce se impun şi a stadiului calitativ de derulare a proiectului, va fi utilizată o listă pentru verificarea progresului, fişe de activitate (fişa_1, fişa_2, fişa_3, fişa_4, fişa_5, fişa de activităţi suplimentare) realizate de profesor, fişe de observaţie a activităţilor desfăşurate de elevi în cadrul grupului.
 • Toate instrumentele de evaluare/autoevaluare vor fi puse la dispoziţia elevilor pe tot parcursul derulării proiectului.
 • La finalul proiectului , elevii vor definitiva conţinutul graficului Know - Wonder – Learn, acest instrument fiind util atât elevilor cât şi profesorului. Pentru evaluarea proiectul se va utiliza ghidul de notare, grila de evaluare a portofoliul şi grila de evaluare a prezentării. Grila criterială reprezintă un instrument important al evaluării deoarece permite măsurarea nivelului atingerii performanţei, această grilă fiind pusă la dispoziţia elevilor pe tot parcursul derulării proiectului.
 • Pentru auto-formarea elevilor, este important ca aceştia să analizeze toate aspectele legate de o activitate în echipă. Un instrument util este fişa pentru auto-evaluarea colaborării.
 • La finalul activităţilor, elevii vor completa un formular de feed-back apreciind prezentări ale colegilor lor, consemnând şi unele comentarii, precum şi recomandări.


intrebare.gif Intrebarile modulului

 1. Cum pot evalua procesul de învăţare al elevilor?
 2. Cum îi pot implica pe elevi în procesul de evaluare?Feed-back M5